Buildings grain/food

Výstavba výrobny krmných směsí VOSCHOD Konstantinovka
Building up of a new manufactroy on feeding meixtures, Konstantinovka VOSCHOD (RU)
Výstavba první části elevátoru na skladování 300.000 tun obilí
Building up of the first part of elevator for stocking of 300.000 tons of grain