Buildings for poultry

Rekonstrukce seníku na 2 patrovou výkrmnu brojlerů Radomyšl (ČR)
Reconstruction of hay-loft into two-storied fattening house for broilers, Radomyšl (CZ)
Výstavba nové farmy pro 300.000 brojlerů s vlastní výrobnou krmných směsí
Building up of a new farm for 300.000 broilers
with manufactory on feeding mixtures

Rekonstrukce 26 hal pro brojlery Fenix Vratza (Bulharsko)
Reconstruction of 26 halls for broilers, Fenix Vratza (Bulgaria)