Buildings for pigs

Rekonstrukce farmy pro 2.000 prasnic, SPV Plevnice
Reconstruction of farm for 2.000 pigs, SPV Plevnice CZ
Rekonstrukce farmy prasat (850 prasnic + výkrm) Belotinzi (Bulharsko)
Reconstruction of farm for (850 sows + fattening) Belotinzi (Bulgaria)
Výstavba nové farmy pro 5.000 prasat Litohošť
New farm for 5.000 pigs, Litohošť CZ
Rekonstrukce porodny prasnic 2.000 SPV Pelhřimov
Reconstruction of farrowing house for 2.000 sows, SPV Pelhřimov CZ
Rekonstrukce porodny prasnic pro firmu Proovo (Dánsko)
Reconstruction of farroving house, Proovo (Denmark)
Rekonstrukce nukleového chovu prasnic Netín (ČR)
Reconstruction of nucleic pig breeding, Netín CZ
Rekonstrukce farmy pro prasata Nesvady (Slovensko)
Reconstruction of farm for pigs, Nesvady (Slovakia)
Rekonstrukce farmy pro výkrm prasat Dora (Slovensko)
Reconstruction of farm for fattening pigs, Dora (Slovakia)
Elektronické krmné boxy BAUER EDK na farmě Říčany
Electronic feeding boxes BAUER EDK , Říčany CZ
Rekonstrukce farmy pro 800 prasnic Selma Jihlava
Reconstruction of farm for 800 sows, Selma Jihlava CZ
Silo pro skladování vlhkého kukuřičného zrna Agrotauris (Slovensko), Výskytná (ČR)
Silo for storage of wet corn, Agrotarius (Slovakia), Výskytná CZ
Farma pro prasnice s elektronickými dávkovači BAUER EDK - Dobronín (ČR)
Farm for sows with electronic boxes BAUER EDK, Dobronín CZ
Rozmnožovací chov Netín (ČR)
Reproduction breeding, Netín CZ
Testační stanice Netín (ČR)
Testing station, NetínCZ
Stáj pro jalové prasnice SPV PLEVNICE (ČR)
Stable for insemination of sows SPV PLEVNICE CZ
Nová odchovna selat MUTĚNÍN (ČR)
New weaning house MUTĚNÍN CZ
Porodna prasnic Novyi Svet (180.000 prasat), Gatčina, Rusko
Farrowing house, Novyi Svet (180.000 pigs), Gatčina, Russia
Rekonstrukce farmy pro 180.000 prasat Novyi Svet (Rusko)
Reconstruction of farm for 180.000 pigs Novyi Svet (Russia)
Hala pro prasnice v systému BAUER v POBĚŽOVICÍCH (ČR)
BAUER system hall for sows, POBĚŽOVICE CZ
Nová porodna v MUTĚNÍNĚ (ČR)
New farrowing house, MUTĚNÍN CZ
Nová březárna s krmnými automaty v MUTĚNÍNĚ (ČR)
New stable for pregnant sows with feeding machines, PODĚŠÍN CZ
MUTĚNÍN - výstavba nové porodny (ČR)
Building up of a new farrowing house, PODEŠÍN CZ
Odchovna selat v MUTĚNÍNĚ (novostavba)
New Weaning stable, PODĚŠÍN CZ
Výstavba nové březárny pro dánskou firmu PROOVO
Building up of a new stable for pregnant sows, for Danish firm PROOVO
Nová březárna v SÁZAVĚ ( v době výstavby) s automatickými krmnými boxy
New stable for pregnant sows, with auto. feeding boxes, SÁZAVA CZ
Rekonstrukce výkrmny prasat TELČ (ČR)
Reconstruction of fattening stable,TELČ CZ
Výstavba nové porodny prasnic firmy TOMMIK (St.Peterburg, Rusko)
New farrowing house for firm TOMMIK (St.Peterburg, Russia)
Výstavba 3 nových farem pro 24.000 prasat Kaliningrad (Rusko)
Building up of 3 new farms for 24.000 pigs, Kaliningrad (Russia)
Porodna prasnic KNYK s podélnými porodními boxy (ČR)
Farrowing house with lenghtwise boxes, KNYK CZ
Odchovna selat KNYK (ČR)
Weaning house, KNYK CZ
Nová výkrmna prasat LITOHOŠŤ (ČR)
New fattening house, LITOHOŠŤ CZ
Rekonstrukce výkrmny prasat s tekutým krmením LITOHOŠŤ
Reconstruction of fattenig house with liquid feeding, LITOHOŠŤ CZ
Rekonstrukce výkrmny prasat LUKROM ZLÍN (ČR)
Reconstruction of fattening house, LUKROM ZLÍN CZ
Porodna prasnic MALEČ (ČR)
Farrowing house, MALEČ CZ
Eroscentrum NESVADY (ČR)
Eroscenter, NESVADY CZ
Stáj pro odstavené prasnice DOLNÍ KRUPÁ (ČR)
Stable for weaned sows, DOLNÍ KRUPÁ CZ
Odchovna kanců SILARD (SK)
Breeding of boars, SILARD (Slovakia)
Výkrmna prasat s tekutým krmením DOBRONÍN (ČR)
Fattening house with liquid feeding, DOBRONÍN CZ
Porodna prasnic NOVÉ DVORY (ČR)
Farrowing house, NOVÉ DVORY CZ
Farma pro prasnice s krmnými boxy Nedap, HODĚTÍN (ČR)
Farm for sows with feeding boxes Nedap, HODĚTÍN CZ
Genetické centrum pro prasata ETI Bolgrad (UKR)
Genetic centre for pigs, ETI Bolgrad (UKR)
Rekonstrukce odchoven selat, PLEVNICE (ČR)
Reconstruction of weaning houses, PLEVNICE (CZ)
Rekonsrukce farmy prasat, MALEČ (ČR)
Reconstruction of pig farm, MALEČ (CZ)
Nový Svět-farma 5200 prasnic a 130.000 prasat ve výkrmu (St.Peterburg, Rusko)
Nový Svět-farm for 5200 sows+130.000 fattening pigs, St.Peterburg (RUS)
Farma 24000 prasat(kompletní dodávka),ETI Bolgrad (UKR)
Farm for 24000 pigs (Complete supply), ETI Bolgrad (UKR)
Instalace elektronických krmných stanic NEDAP, MALEČ (ČR)
Installation of electronic feeding boxes NEDAP, MALEČ (CZ)
Rekonstrukce Tulského svinárniku (Rusko)
Reconstruction of Tulskyj svinarnik (Russia)
Nová výkrmna prasat, POBĚŽOVICE (ČR)
New fattening hall, POBĚŽOVICE (CZ)
Reprodukční část pro prasnice, POBĚŽOVICE (ČR)
Reproduction part for sows, POBĚŽOVICE (CZ)
Nová jalovárna Proovo - farma 4500 prasnic, (Dánsko)
New insemination hall, Proovo - farm for 4500 sows, (Denmark)