Buildings for cattle

Výstavba farmy pro 400 dojnic Příluka
New stable for 400 dairycows, Priluka (CZ)
Novostavba stáje pro 400 dojnic Havl.Borová (ČR) - návštěva izraelského mïnistra
New stable for 400 dairy cows - Israel minister visit, Havlickova Borova (CZ)
Novostavba farmy pro skot ZD Chýšť (ČR)
New farm for cows, ZD Chýšť (CZ)
Rekonstrukce farmy pro 1.000 dojnic Mikuláš (Slovensko)
Reconstruction of farm for 1.000 dairycows, Mikuláš (Slovakia)
Dojírna BAUER AGROMILK v JEDLÉ
BAUER AGROMILK parlour in JEDLÁ (CZ)
Chladící systém ve stáji pro dojnice RADOSTÍN (ČR)
Cooling system for dairycows, RADOSTÍN (CZ)
Novostavba stáje pro 400 dojnic RADEŠÍNSKÁ SVRATKA
New stable for 400 dairycows, RADEŠÍNSKÁ SVRATKA (CZ)
Novostavba stáje pro dojnice MERTSEE(Německo)
New stable for dairycows, MERTSEE (Germany)
Novostavba stáje s dojírnou v HAVL.BOROVÉ
New stable and parlour, HAVLÍČKOVA BOROVÁ (CZ)
Odchovna telat RADEŠÍNSKÁ SVRATKA
Stable for weaned calves, RADEŠÍNSKÁ SVRATKA (CZ)
Rekonstrukce farmy DAN SK pro 1500 ks dojnic
Reconstruction of farm DAN SK for 1.500 ks dairycows
Rekonstrukce farmy pro dojnice pro dánskou firmu DAN SK (12.000 lt)
Reconstruction of farm for Danish firm DAN SK  (12.000 lt)
Stáj pro dojnice VRCHA JEDLÁ
Stable for dairycows, VRCHA JEDLÁ
Výstavba farmy pro dojnice RADEŠÍNSKÁ SVRATKA
Farm for dairycows, RADEŠÍNSKÁ SVRATKA (CZ)
Výstavba nové farmy pro skot ZALEVSKOE MOLOKO(Rusko)
Building-up of new farm for cattle,  ZALEVSKOE MOLOKO (Russia)
Výstavba nové stáje ŠEBÍŘOV
Building-up of new stable, ŠEBÍŘOV (CZ)
Výstavba nové farmy pro skot DOLNÍ LHOTKA(CZ)
New stable for dairycows DOLNÍ LHOTKA (CZ)
DOJÍRNA NA STÁJI DOLNÍ LHOTKA
Parlour in DOLNÍ LHOTKA (CZ)
Farma dojnic Dovženka (ASTARTA Kiev)
520 dojnic + dojírna 2x20(UA)
Farm for dairycows, Dovženka (ASTARTA Kiev,(UA)
Stáj dojnic Dovženka (ASTARTA Kiev)
520 dojnic + dojírna 2x20(UA)
Stable for 520 dairycows, Dovženka (ASTARTA Kiev, UA)
Parlour 2x20, Dovženka (ASTARTA Kiev, UA)
Dojírna 2x20, Dovženka (ASTARTA Kiev, UA)