Vývoj

Velké množství realizovaných projektů v nejrůznějších klimatických podmínkách je zárukou extrémních zkušeností s provozováním systémů mikroklimatu. Nové poznatky se odrážejí i na našem vývoji nových systémů či komponentů ventilace, vytápění a chlazení stájového vzduchu. Pro každou stáj odpovídající microklimatický systém!
Výpočet mikroklimatu

Připravili jsme pro Vás jednoduchý nástroj pro výpočet: ventilace, chlazeni a vytápění.

Kalkulátor pro výpočet chlazení, ventilace a vytápění