Vytápění stájí pro prasata

Pro zajištění kvalitního mikroklimatu ve stájích prasat je nutné použít kvalitní topidla a rozhodnout o optimálním způsobu jejich umístění. U stájí pro prasata navrhujeme většinou 3 úrovně zajištění potřebné teploty:

  • PROSTOROVÉ VYTÁPĚNÍ - v závislosti na stáří prasat instalujeme stacionární topné systémy
  • TEMPERACE VZDUCHU - např.v chodbách, odkud vzduch vstupuje do jednotlivých sekcí
  • ZÓNOVÉ VYTÁPĚNÍ - pro vytváření zón s odlišnou teplotou(např.porodní boxy) jsou optimální topné desky,infralampy a IR zářiče.
  • VYTVÁŘENÍ ZÓN S ODLIŠNOU TEPLOTOU POMOCÍ "DOUPAT"

Nabízíme špičková BAUER topidla s menší energetickou náročností ,vysokou účinností,nízkým hlukem a co nejnižší rychlosti proudění vzduchu.

Plynová boxová topidla BOXER, Plynová boxová topidla PSI

Jednoduchá topidla s vysokou účinností.Výkon standardně 66kW, u PSI pak 66kW, 18kW, nebo topidlo s možností přepínání 66/18kW. Topidla dodáváme buď s pilotním plamínkem nebo elektronickým zapalováním.

   

Elektrická boxová topidla

Vynikající a spolehlivá topidla s výkonem 3-18kW.

 

ECO topidla

Nový typ topidla na přírodní plyn, propan butan i olej. Špičkové je použití "Smartboxu" pro nastavení a diagnozu poruch. Topidlo se automaticky restartuje v případě výpadku plynu nebo el.proudu. Provoz je plně automatický.

 

Topidla typu "Kanon"

Špičková topidla s nepřímým hořením a možností několika stupňového řízení.Vynikající je možnost nasávání vzduchu vně stáje(minmální větrání + topidlo se nezanáší prachem a podstatně se snižuje riziko požáru)

 

Infra topidla

Topidla pro temperaci větších prostor.Výkon od 6 do 15kW(typ CB) pro montáž do nižších prostor(i do 2,4 metru), resp. 12-75kW (typ LTU nebo LTS) s montáží min.3-6 metrů

 

Topné registry, Delta trubky

 

Infralampy - dodáváme v provedení s chladičem a nebo v provedení proti kapající vodě.Žárovky jsou červené.Mají originálně řešené spojení skleněné a závitové části, tím je zamezeno uvolňování závitu. Skleněná část je podstatně odolnější proti praskání. Životnost oproti běžným infralampám je proto vyšší.

 

 

Infrazářiče

Dodáváme versi "S" s výkony od 0,88kW/h(S2) až po S4 a S8(3,5kW/h).Typ S má standardně nerezový filtr,který je velice snadno čistitelný. Tělo je z litiny, uvnitř je keramická deska. Typ "M" dodáváme ve velikosti M2, M3, M5 and M8 s výkony od 1 kW/h do 5 kW/h.

 

Typ "G" - noý velkokapacitní infrazářič o výkonu 12kW.

Podlahové elektrické topné desky

Hog Hearth system je velice úsporný systém podlážek s možností nastavení teploty podle růstové křivky. Instalovaný výkon 65 W/ kotec. Plocha je 0,45m2. Deska je izolovaná, vyrobená z laminátu .

 

Podlahové teplovodní desky

Typ IK 1 je plastová podlážka se stabilní vodní náplní,která se ohřívá průchodem topných hadic(může být i elektrická)

 

Typ IK 2 je podlážka z polymerbetonu, plně průtočná. Teplota média musí být 43 st.C.Výkon je od 55 do 110W.

DOUBLE - CLIMA DOUPATA

Vyrábíme doupata v provedení do porodních kotců a do kotců pro odchov selat. Mohou být sklopné,nebo dělené na 2-3 části,alt.s topným stropem