Vytápění ostatních objektů

SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ SKLENÍKŮ

Nabízíme špičkové systémy vytápění skleníků topidly na plyn nebo topný olej.

SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ DOJÍREN

Pro zajištění pohody dojičů nabízíme několik systémů vytápění:

TEPLOVZDUŠNÝ CENTRÁLNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ

systém, který pomocí rozvodu v PVC potrubí nebo ve stavebně provedených kanálech rozvádí teplý vzduch do pracovní zóny

ZDROJEM TEPLA JSOU :

VÝMĚNÍKY TEPLA Z MLÉČNICE (od nádrží na chlazení mléka) - náš výměník Vám ušetří významné finanční prostředky!

LOKÁLNÍ TEPLOVZDUŠNÁ TOPIDLA

Pro zajištění kvalitního mikroklimatu v dojírnách je nutné použít kvalitní topidla a rozhodnout o optimálním způsobu jejich umístění.

Nabízíme špičková BAUER topidla s menší energetickou náročností ,vysokou účinností,nízkým hlukem a co nejnižší rychlosti proudění vzduchu.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

elektrické vytápění podlahy dojírny

Do topných podlah, ve kterých je topná rohož (kabel) BAUER osazena do vrstvy betonu, uložené na tepelně izolační podložce. Tloušťka betonové vrstvy nemá být menší jak 4-5cm. Jejím zvětšením narůstá míra akumulace tepla. Přímé vytápění keramické podlahové dlažby topnou rohoží se vyznačuje:

  • nízkou stavební výškou topného systému (do 20 mm)
  • možností instalace na již existující dlažbu bez její demontáže
  • nižší tepelnou setrvačností, s příznivým vlivem na regulovatelnost soustavy
  • lze provozovat v přímotopné sazbě D 46, D 45, D 55

teplovodní vytápění podlahy dojírny

Teplovodní podlahové topení tvoří soustava plastových trubek, položená na tepelné izolaci a zalitá betonovou směsí (anhydritovým potěrem). Systém doplňuje zařízení na ohřev vody (kotel) a oběhové čerpadlo. Plastové trubky se ukládají buď do speciální profilované desky, nebo se "vplétají" do vodicích lišt. Pokládka je rychlá a jednoduchá a životnost takřka neomezená. Pod plastovými trubkami je vždy umístěna izolace.

SÁLAVÉ IR PANELY - nad pracovní zónou jsou zavěšeny topné panely

U sálavého panelu dochází ke sdílení tepla hlavně zářením. Zářivý tok tedy po dopadu na předměty (stěny, podlaha) sice dílem odrazí (cca 15%), ale jeho větší část (cca 85%) je pohlcována předměty, na které dopadá. Zde dochází k přeměně energie záření na energii tepelnou (předměty se zahřívají) a při zvýšené teplotě předmětů resp. oteplení oproti vzduchu se teplo odvádí konvekcí - od předmětu je tedy ohříván vzduch.

   

Základem panelu je plošná (odporová) topná fólie nebo výplet z izolovaného odporového vodiče, které jsou zabudovány do schránky z ocelového plechu. Čelní stěna panelu má speciální úpravu a to jak na vnitřní, tak na vnější - pracovní ploše. Na vnitřní straně je vrstva speciální látky, Thermoquartz. Tato látka má zaručit co největší absorbci - pohlcení tepla (tepelného záření) z topné desky. Na vnější straně je látka nazývaná Thermocrystal, která má zaručit co největší účinnost při emisi záření tepelné energie.