Ventilace všeobecně

Typy ventilačních systémů

"BAUER" systémy přispívají k dokonalému větrání bez průvanu a tím i lepšímu zdravotnímu stavu zvířat i přírůstkům. Dodáváme jak systémy podtlakové, přetlakové, tak i rovnotlaké.

V zásadě lze v praxi používat následující systémy větrání:

Typy podtlakového větrání

"Komínové" větrání - pro klasické objekty, zejména pro rekonstrukce. Jde o ideální a nejlevnější systém s přívodními ventily ve formě polyuretanových klapek nebo polypropylenových oken (možnost osvětlení stáje)ve stěně a odvodem vzduchu komíny s odtahovými ventilátory ve střeše.

   

"Příčné" větrání - pro úzké objekty do 12-15m. Levný a funkční systém, ale s nemožností plně využít chladící efekt a regulovat přesně homogenitu vzduchu v celé stáji stáji

   

Tunelové větrání - v kombinaci s dalšími systémy velice efektní systém zejména v období vysokých teplot a v oblastech s vyššími teplotami.Nasávání je z boků stáje a odsávání v čele ventilátory.V létě je možné doplnit o systém chlazení v druhém čele stáje.

   

"Kombinované" větrání - založené na kombinaci výše uvedených systémů - většinou "komínové" s tunelovým (u drůbeže), nebo tunelové s podroštovým (u prasat). Oddělujeme minimální ventilaci v chladném období od období vyšších teplot, kdy nastupuje systém intenzivní ventilace.

   

Difúzní větrání - přívod vzduchu je přes porézní strop. Perfektní systém pro stáje prasat za nízkých teplot, ideální do 22-25st.C,při vyšších teplotách nutno doplnit chladící systém.Lze ideálně vymezit zóny,kde je 100% přívod vzduchu od zón, kde je zapotřebí větrat omezeně.

   

"Chodbové větrání" (duo systém) - perfektní systém pro stáje prasat, kdy přívod vzduchu je přes centrální chodbu a odsud do jednotlivých sekcí stěnovými samotížnými klapkami a odvod částečně pod rošty a částečně do komínů nebo stěny (ventilátory řízené 0-100%).Výhodou je možnost přivádění již temperovaného nebo ochlazeného vzduchu a kvalitní regulace všech parametrů.U poroden a odchoven selat ideální systém

   

"Podroštové větrání" - odtah vzduchu je z prostoru pod rošty. Jde o perfektní systém pro stáje prasat, který se kombinuje s předchozími systémy. Absolutně nejlepší výsledky jsou pak v kombinaci podroštového ("spodního") větrání do 30-40% výkonu s klasickým podtlakovým systémem (např.tunelovým).

   

"Přirozené" větrání - je založené na použití žaluzií ovládaných servomotory. Výhodou je možnost "havarijního" větrání v době výpadku elektrického proudu. Ideální pro stáje skotu, pro stáje prasat a drůbeže jde o specifické systémy.

   

"Rovnotlaké" větrání

Ve stájích bez možnosti přívodu vzduchu stěnami , resp. u širokých stájí je nutno použít rovnotlaký systém (resp. minimálním podtlakem)s přívodem i odvodem vzduchu komíny. Na přívodu lze umístit míchací hlavice vzduchu.

   

Přetlakové větrání

Systém používaný v omezené míře ve stájích, kde jiný systém nelze použít.Vzduch je přiváděn z určené zóny ventilátory a odváděn samotížně.Vhodné u systémů s centrální temperací nebo chlazením vzduchu.