Ventilace stájí pro skot

Větrání stájí pro skot je převážně přirozené a je determinováno profilem a kubaturou prostoru stáje a rychlostí proudění vzduchu.

BAUER nabízí několik systémů ventilace:

Žaluziové systémy bez tepelné izolace - systém nahrazuje klasické větrání okny, která nesplňují požadavky na optimální klimatické podmínky ve stáji. Systém se vyznačuje vysokou životností, bezúdržbovým provozem a velmi snadnou manipulací při vlastním nastavení. Nabízíme systémy s spouštěním směrem dolů, nebo s navíjením na horní nebo dolní hřídel (servomotory).

   

Žaluziové systémy s tepelnou izolací - systém je nevržen pro extrémně chladné klimatické podmínky

   

Větrací hřebenová štěrbina - je neopomenutelnou částí větracího systému. Umisťuje se do vrcholu střechy. BAUER štěrbiny vyrábíme bez nebo s uzavírací klapkou. Jednoduchá regulace větrání je umožněna různým nastavením uzavíracích klapek.

   

Větrací "turbína" - pro stáje, kde je nemožné umístit hřebenovou štěrbinu (převážně rekonstrukce) nabízíme speciální "turbíny", které pracují bez přívodu elektrického proudu, pouze na bázi gravitačního proudění vzduchu.

   

Protiprůvanové sítě - ideálním doplňkem stájí je výplň přívodních otvorů protiprůvanovými sítěmi. BAUER nabízí široký výběr sítí s různými průměry ok.