Ventilace stájí pro drůbež

Návrh systému pro řízení mikroklimatu ve stájích pro drůbež závisí od kategorie drůbeže. Každá kategorie má své konkrétní požadavky na kapacitu ventilace i umístění přívodních a odtahových prvků. Nejnáročnější je systém pro výkrm kuřat, zejména z důvodu, že se v průběhu několika málo dní velice mění požadavky na mikroklima. Systém musí vždy v součinnosti s vytápěním a chlazením vzduchu zajistit homogenitu vzduchu i udržení teploty, relativní vlhkosti,úrovně CO2 a NH3.

Systém navrhujeme na úroveň:

  • "MINIMÁLNÍ VENTILACE" - funguje v chladném období, ideálně ji realizujeme přes externí přisáváním vzduchu přes topidla nebo nastavením větracích ventilů ve stěně - tento systém umíme dnes navrhovat levněji než klasické systémy větrání s daleko vyšší přesností rozptýlení vzduchu
  • "STANDARDNÍ VENTILACE" v přechodném období roku funguje na střední hodnoty výkonu, funguje v klasickém provedení do komínů nebo do stěny s využitím stěnových přívodních ventilů vzduchu,
  • "MAXIMÁLNÍ VENTILACE" - je určena pro nejteplejší období roku, kdy využíváme tzv."tunelový efekt",kde zvýšená rychlost proudění vzduchu ochlazuje zvířata. Musí se samozřejmě splnit celá řada podmínek,aby nedošlo ke vzniku "průvanu"- v horkém období roku (a max.ventilaci) je nutno využít kombinaci s chladícím systémem

PRVKY VENTILAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO DRŮBEŽ

PŘÍVODNÍ PRVKY VENTILACE

STĚNOVÉ VENTILY

Stěnové ventily BAUER jsou druhým stěžejním prvkem kvality ventilace. Dodáváme jednak KLASICKÉ STĚNOVÉ VENTILY PUR NEBO PP řízené servomotory. Klapky se vyrábí v celé řadě variant. Servomotory dodáváme v celé řadě výkonových variant.

   

STŘEŠNÍ VENTILY

Pro minimální ventilaci jsou ideální stropní přívodní klapky, které se montují do podhledu a zajišťují přívod vzduchu z podstřešního prostoru.

   

DIFUZNÍ PODHLEDOVÉ DESKY

Pro přívod vzduchu do stájí prasat s úspěchem používáme difuzní podhledy.

   

Pro přívod vzduchu (u rovnotlaké ventilace) lze použít i přisávací - přívodní komíny s ventilátory

   

ODTAHOVÉ KOMÍNY

BAUER dodává komínové jednotky v mnoha provedeních pro montáž ventilátorů o vysokém výkonu a nízké spotřebě energie. Mají minimální tlakové ztráty, jsou přesně regulovatelné a minimálně hlučné.Jsou odolné kondenzaci, snadno se čistí.

Oproti konkurenci regulujeme komínové jednotky nejen otáčkami ventilátoru, ale i vstupní klapkou řízenou servomotorem. Komíny dodáváme v provedení polyuretan nebo polypropylén či PVC.

   

Odtah vzduchu regulujeme mechanickými "motýlovými" nebo servomotory řízenými klapkami v komínech.

 

VENTILÁTORY

Nabízíme klasické axiální ventilátory s asynchronními motory s vnějším rotorem FC ve výkonech od 1.000 do 60.000 m3/hod .Motory dodáváme včetně extrémně úsporných EC provedení.Vše jak v provedení Q - se čtvercovou deskou pro zabudování do stěny a T - s upevňovacími vzpěrami pro zabudování do komínů.

Ochrana motoru je IP54 dle EN 60529 , kategorie 2,teplotní třída, F (+1550C) CZ-EN 60 034-1. V motoru je zabudované čidlo pro hlídání teploty (TK) Ventilátory jsou vyvažovány staticky i dynamicky.

Uložení je v kuličkových ložiscích se speciální tukovou náplní,v bezúdržbovém provedení s velmi tichým chodem.

Ventilátor je hliníkový odlitek vyroben metodou tlakového lití, čtvercová upevňovací deska pro velikosti FC040/045/050 je z pevnostní umělé hmoty (PS-TSG). U ostatních velikostí je čtvercová deska z žárově pozinkovaného plechu opatřená dvousložkovým umělohmotným nástřikem.

Výhody ventilátorů s asynchronním motorem s vnějším rotorem:

  • robustní odolná konstukce
  • vysoká účinnost
  • plynulá napěťová regulace od 0 do 100%
  • velmi tichý chod
  • jednoduchá konstrukce, u které rotor s lopatkami tvoří jeden odlitek z hliníku
  • hliníkový materiál zajišťuje optimální chlazení motoru
 

Ventilátory pro tunelové větrání

Pro tunelový typ ventilace používáme vysoce výkonné speciální ventilátory.

   

MÍCHACÍ VENTILÁTORY

Pro optimální homogenitu stájového vzduchu používáme nejrůznější typy míchacích ventilátorů.