Systémy vytápění

Veškeré živé organismy jsou všeobecně jsou z titulu fyziologie svého těla náchylná na vnější podmínky. Jakákoliv odchylka od ideálního stavu způsobuje ztráty na produkci či její výpadky. To vše je v úzké vazbě na příjem a využití krmiva, kde jde v konečném důsledku o ztráty ekonomického rázu.

 

Proto je nutné zajistit u všech kategorií zvířat odpovídající teplotu. To lze zajistit převážně instalací zdrojů tepla, částečně (u skotu) se využívá produkce živočišného tepla (viz část „SYSTÉMY VENTILACE“ na těchto web stránkách).

Topný systém nemůže fungovat bez souladu se systémem větrání a kontrolou úrovně teploty a relativní vlhkosti. Jde zejména o to, jak je správně navržen systém ventilace a zejména ve vztahu k vytápění „systém minimální ventilace“ a jak proudí malé objemy vzduchu v chladném období roku vůči pozici topidel.

Pomocí teploty lze regulovat i úroveň relativní vlhkosti vzduchu a pocitové vnímání teploty zvířaty.

Rovněž objekty pro rostlinnou výrobu (skleníky, sklady ovoce,..) potřebují kvalitní topný systém. Vytvořit optimální teplotní a vlhkostní režim je otázka řízení a celkového nastavení denního teplotního profilu s ohledem na fluktuaci venkovní teploty a venkovní relativní vlhkosti.

Celkový návrh řešení mikroklimatu je nutné řešit v celkovém kontextu řešení objektu.

a) Přívod a odtah vzduchu do a z objektu

b) Temperace vzduchu
Výkon a umístění topidel hraje zásadní roli v řízení mikroklimatu

Prioritně používáme topidla s nepřímým hořením, kdy plamen hoří v uzavřené komoře a ohřívá stěny komory, od kterých se ohřívá vzduch v hale.

SCHEMA TOPIDLA S PŘÍMÝM HOŘENÍM - SCHEMA TOPIDLA S NEPŘÍMÝM HOŘENÍM