Systémy chlazení mikroklimatu

Neopomenutelnou součástí tvorby kvalitního mikroklimatu pro hospodářská zvířata jsou chladící systémy vzduchu BAUER. Pomocí nich dokážeme eliminovat negativní vlivy vysokých teplot a následně teplotního stresu na užitkovost, zdravotní stav i výši úhynů. Při vývoji BAUER systémů se vycházelo z toho, že pro každou kategorii zvířat i různá území(různá relativní vlhkost venkovního vzduchu v těchto oblastech) musí být jiný systém rozptýlení, jemnost kapek i množství vody, které může vzduch pojmout. Rozhodující pro volbu systému je větrací systém ve stáji a jeho kapacita, rozmístění ventilátorů a stěnových ventilů.

CHLADÍCÍ SYSTÉMY DO STÁJÍ PRO PRASATA A DRŮBEŽ
(alt. I další kategorie zvířat ve stájích s nuceným větráním)

Pro snížení teploty ve stájích používáme 3 způsoby

CHLAZENÍ ZVÝŠENÍM PROUDĚNÍ VZDUCHU

BAUER větrací systémy používají v krizových situacích s extrémními teplotami možnost zvýšit rychlost proudění vzduchu a tím snížit "pocitové"vnímání teploty a eliminovat tepelný stres.

DESKOVÉ CHLAZENÍ

Voštinové systémy (BAUER PAD COOLING) - uplatňují se v několika versích zejména u stájí s centrálním přívodem vzduchu nebo u tunelových systémů.Výhodou je cena,nevýhodou nemožnost celoročního použití.

CHLAZENÍ ROZPTYLEM VODY DO PROUDÍCÍHO VZDUCHU

Nabízíme celou řadu technicky i cenově odlišných systémů chlazení.Čím vyšší požadavky na systém máme, resp.čím déle jej v roce chceme používat,nebo čím přesněji jej chceme řídit, je nutno využít co možná nejvyššího tlaku a jemnějších trysek.Jemné trysky mají průtok 0,05 - 0,08 lt/min,hrubší trysky mají běžně 0,5-0,8 lt/min. Snížení teploty v běžných podmínkách je do 5 st.C.

- vysokotlaké systémy BAUER TOP KLIMA 100-150 Pa se dodávají většinou v provedení s nerez potrubím,vysokotlaké trysky a vysokotlakými čerpadly vhodné pro jemný rozprach vody zejména k drůbeži a prasnicím.

- nízkotlaké stacionární systémy BAUER MICROSPRAYMATIC (sprchování) do 60 Pa(PE potrubí připojitelné na běžné rozvody vody,hrubší trysky) Při průtoku cca 25-35 lt/hodinu je postřikovaný okruh cca 1-2,5 metru,tj.vzdálenost mezi tryskami je 2-5,0 metrů.Tyto systémy jsou zajímavé zejména velice nízkou cenou.Používají se v období extrémně vysokých teplot.

- Chladící ventilátory systému BAUER, jsou opatřeny po obvodu tryskami nebo rozptylovými hlavami.Mohou pracovat s nízkými tlaky z vodovodního potrubí nebo vysokými tlaky z vysokotlakého čerpadla. Reálný dosah je 20-30 metrů. Navíc mají kladný účinek i z hlediska cirkulace vzduchu.

CHLADÍCÍ SYSTÉMY DO STÁJÍ PRO SKOT

Neopomenutelnou součástí tvorby kvalitního mikroklimatu ve stájích pro skot jsou chladící systémy BAUER. Pomocí nich dokážeme eliminovat negativní vlivy na užitkovost a zdravotní stav.

 

Teplotní stres u dojnic způsobuje:

  • Snížení příjmu krmiva,
  • Snížení produkce mléka,
  • Zvýšení frekvence dýchání nad 80/min,
  • Snížení % zabřeznutí,
  • Zvýšení % mrtvě narozených telat.

Snížení produkce mléka v závislosti na růstu okolní teploty.

Při vývoji BAUER systémů pro skot se vycházelo z toho, že musíme mít k dispozici 2 typy systémů:

  • Pro chlazení proudem vzduchu,
  • pro chlazení vodou rozptýlenou do vzduchu, kde jsme při vývoji akcentovali skutečnost, že u skotu musí být kvalitní systém rozptýlení,a jemnost kapek i množství vody,které může vzduch pojmout musí být takové, aby voda neuzavřela póry na povrchu kůže. Malé částice vody tvoří na kůži neprostupnou vrstvu, velké kapky vody zase působí negativně na stres zvířat. Rozhodující je větrací systém ve stáji a jeho kapacita.

Optimálním ukazatelem stresu dojnic je tzv. THI faktor (teplotně-vlhkostní , index). Pokud je nižší než 70, dojnice je mimo teplotně-vlhkostní stresovou zónu. Hodnota 70-79 znamená, že dojnice je v mírném stresu,80-89 znamená stres z teploty (přepočteno na teplotně-vlhkostní úroveň, tj. teplotní hodnoty jsou přepočteny na vliv relativní vlhkosti), hodnoty nad 90 znamenají silný teplotně-vlhkostní stres s rizikem úhynu zvířete.

Pro návrh optimálního systému musíme znát genotyp zvířat a příslušnou teplotně – vlhkostní teplotní zónu,

VENTILÁTORY PRO PROSTOROVOU VENTILACI PRO SNÍŽENÍ TEPELNÉHO STRESU SKOTU

Ventilátory jsou určeny pro použití v zemědělských objektech, pro snížení tepelného stresu skotu. Je prokázáno, že první příznaky tepelného stresu se mohou u krav objevovat již při teplotě okolního prostředí 22°C. Z toho důvodu tyto ventilátory najdou uplatnění nejen v letních horkých dnech. Ventilátory zajišťují příjemné tzv. tunelové proudění vzduchu, při kterém nevzniká zdravotně nevhodný průvan. Tento způsob chlazení krav je vysoce efektivní a umožňuje jejich aktivní chlazení až do teplot 34°C vnějšího prostředí bez použití jiných chladících způsobů, jako je rosení krav vodními kapkami apod.

VENTILÁTORY PRO PROSTOROVOU VENTILACI PRO SNÍŽENÍ TEPELNÉHO STRESU SKOTU S ROZPTYLEM VODY

Doplňkovým vybavením ventilátorů může být montáž nízkotlakých trysek pro rozptyl vody před ventilátory nebo instalace ventilátorů s kompletním vysokotlakým systémem (vysokotlaké čerpadlo a trysky vč. rozvodu vody v nerezovém potrubí).