Řídící systémy všeobecně

SYSTÉMY ŘÍZENÍ VE STÁJÍCH PRO PRASATA, DRŮBEŽ, SKOT
(alt. I další kategorie zvířat)

Regulování stájového mikroklimatu je velice složitý problém. K jeho zvládnutí je zapotřebí znát základní teplotně-vlhkostní vlastnosti vzduchu, fyziologické možnosti dané kategorie zvířat a možnosti ventilace instalované ve stájích, resp. řídícího systému mikroklimatu (resp. na bázi požadavků navrhnout systém nový).

Více viz „SYSTÉMY VENTILACE“ na tomto webu.

Základním požadavkem je, aby systém umožňoval:

  • Minimální ventilaci stájí v zimě pro snížení relativní vlhkosti vzduchu a NH3,
  • Maximální ventilaci stájí v létě pro snížení teplotní zátěže zvířat.

Takové zadání může vypadat jako v praxi složitě řešitelné, opak je však pravdou - rozvoj elektroniky umožňuje technicky i cenově přijatelná řešení. To, aby i ve Vaší stáji bylo možné nastavit optimální mikroklima vyžaduje dodržení několik základních kritérií:

  • kontrolovat teplotu ve stáji a upravovat ji pomocí regulace ventilace, vytápění a chlazení,
  • kontrolovat relativní vlhkost ve stáji (opět pomocí systému větrání a vytápění),
  • kontrolovat podtlakové poměry ve stáji (a rychlost proudění vzduchu) jako záruku homogenity vzduchu ve všech místech stáje, zejména v zóně dýchání prasat,
  • přes správně navržený systém řízení mikroklimatu je možné garantovat i úroveň škodlivých plynů(zejména, přes správný objem minimální ventilace).

Teprve poté je možné řešit problémy jako je vysoká relativní vlhkost vzduchu, vysoká úroveň NH3 nebo CO2, resp. problémy s teplotou. Přitom je třeba si uvědomit, že zejména vysoká úroveň relativní vlhkosti není jen problémem pro zdravotní stav prasat, rozvoj mikroorganismů, ale i vnímání teploty - teplota udávaná na teplotních čidlech je skutečnou "pocitovou" teplotou, kterou vnímají zvířata, pouze při relativní vlhkosti okolo 50%.

SYSTÉMY ŘÍZENÍ VE SKLENÍCÍCH
(alt.skladech ovoce, zeleniny, masa a mléka)

Systém řízení musí permanentně kontrolovat procesy řízení mikroklimatu z hlediska růstového potenciálu, ale i z hlediska nákladů a managementu v průběhu roku (např. zvýšení produkce/rok, resp. zvýšení produkčních cyklů/rok).

 

Kontrolní systém musí umožňovat najít optimální výrobní zónu z hlediska teploty a relativní vlhkosti, z hlediska kompromisu nákladů a rychlosti růstu, z hlediska rizik náchylnosti k nemocím. Systém musí podchytit zákonitosti denní (týdenní, měsíční,..) fluktuace teploty a relativní vlhkosti a udržet tyto proměnné uvnitř skleníku na úrovni s minimálními rozdíly.