Naše filozofie, strategie a vize

CHCEME NABÍZET DODÁVKY I TĚCH NEJSLOŽITĚJŠÍCH TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ, NADČASOVÁ ŘEŠENÍ STAVEB A KOMPLEXNÍ SLUŽBY NA VRCHOLNÉ ÚROVNI, V SOULADU S NEJNOVĚJŠÍM POZNÁNÍM – TO JE NAŠE MOTTO A FILOSOFIE, TO JE
„BAUER WORLD“

Vyvinuli jsme pro Vás nové špičkové postupy a technologie pro návrh, řízení a kontrolu mikroklimatu ve stájích pro prasata, drůbež, skot a další zemědělské objekty.

Nabízíme Vám komplexní řešení Vašich projektů. Naší silnou stránkou jsou „dodávky na klíč“ – PROJECT DEVELOPMENT. Ve spolupráci s největšími světovými universitami, výzkumnými ústavy a výrobci jsme schopni presentovat to nejkvalitnější know-how v oblasti řízení a kontroly stájového mikroklimatu, jakož i v průmyslových komplexech - v oblasti novostaveb, rekonstrukcí celých komplexů i dílčích dodávek technologických souborů.

To, co vám chceme nabídnout, je založeno na:

  • ŠPIČKOVÉM „KNOW-HOW“ – zkušenosti z velkého množství realizovaných projektů, spolupráce s universitami a výzkumnými ústavy ve světě, využití výsledků výzkumu a ověřování na celé řadě podniků tvoří základ našich návrhů,
  • POUŽITÍ NEJLEPŠÍCH KOMPONENTŮ - tvoří základ funkčního systému. Specifikou jsou špičkové systémy řízení mikroklimatu BAUER a nejmodernější systémy ventilace, vytápění, chlazení a řízení mikroklimatu,
  • OVĚŘOVÁNÍ A MONITORINGU SKUTEČNÉ FUNKCE SYSTÉMŮ - novinkou je supermoderní, jednoduchý a levný systém monitorování mikroklimatu pomocí DATALOGGERů BAUER (teplota, relativní vlhkost, NH3 a CO2),
  • TECHNOLOGICKÉM VÝVOJI - globalizace neznamená jen větší tlak od konkurence, ale i na to …být lepší, být o krok před konkurencí…nabízet vyšší kvalitu, lepší ceny, ….to, co konkurence nemá. V tom vidíme šanci pro BAUERa i MICROCLIMA SYSTEMS. Neustálý vývoj, hledání, práce se zákazníkem..to je naše filosofie,
  • OPTIMÁLNÍM NÁVRHU SYSTÉMU „NA MÍRU“ – každý systém má svá specifika, neexistuje universální řešení. Navrhneme Vám ten nejlepší systém pro Vaše podmínky. Souhra všech parametrů skloubená s klimatickými podmínkami v oblasti = optimální efektivnost výroby masa,mléka,… komfort pro zvířata, minimalizaci ztrát,….optimální výrobní a skladovací podmínky, ideální pracovní prostředí pro lidi,
  • KVALITĚ DODÁVEK A MONTÁŽE - Firma BAUER má silnou orientaci na kvalitu dodávek. K tomu máme ve firmě celou řadu nástrojů a kontrolních postupů definovaných v certifikátu ISO,
  • ODPOVĚDNOSTI - vše co děláme, děláme jako kdyby to bylo pro nás samotné, s vědomím zodpovědnosti z toho, jaké finanční zdroje vkládají naši klienti do svých investic,
  • SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA – i po dokončení investice chceme s Vámi spolupracovat, ověřovat úspěšnost , funkčnost a účinnost našeho systému. To je základ pro další kvalitní vývoj.