Monitoring všeobecně

POUŽÍVÁNÍ DATALOGGERŮ PRO KONTROLU STÁJOVÉHO MIKROKLIMATU

Současné chovy prasat nebo drůbeže stojí před každodenní otázkou rentability a efektivnosti. Významný vliv na výsledky má vnější prostředí a zejména mikroklima. Každý provozovatel stáje proto musí znát, v jakých podmínkách chová svá zvířata. V některých případech je to i otázka plnění směrnic EU (viz 2007/43/ES pro chovy drůbeže). Moderní záznamníky umožňují monitorovat úroveň teploty, relativní vlhkosti, NH3 a CO2 a dopočítat úroveň pocitové teploty TTHI, či TWB i snadný přenos dat do počítače a práci s nimi. Dataloggery BAUER s cenou od 15.- 20.000Kč jsou uživatelsky velice jednoduché, spolehlivé a mají nový typ NH3 čidel se zabudovanými čpavkovými hodinami kontrolujícími životnost čidla. Výstup je v datové či grafické podobě. Možnost záznamu dat na SD kartu nebo on-line připojení na PC.

Standardní záznamníky jsou však poměrně drahé a výměna čidel, resp. jejich kalibrace je zejména finančně velice náročná záležitost. Moderní „data loggery“ BAUER byly vyvinuty zejména s cílem:

  • nabídnout sadu levných (s cenou do 15.- 20.000 Kč ), uživatelsky velice jednoduchých a spolehlivých data loggerů NH3 a CO2 pro monitoring mikroklimatu v libovolné stáji,
  • umožnit monitorovat úroveň teploty, relativní vlhkosti, NH3 a CO2 a dopočítat úroveň pocitové teploty TTHI, či TWB,
  • navrhnout takový programový a napájecí systém, který umožní monitoring celého turnusu drůbeže nebo prasat(povedlo se díky možnosti volit periodicitu záznamu a použitím energeticky nenáročných komponentů),
  • snadný přenos dat do počítače a práci s nimi,
  • použít takový typ NH3 čidel, která umožní zabudovat softwarové čpavkové hodiny kontrolujícími životnost čidla,
  • výstup v datové či grafické podobě. Možnost záznamu dat na SD kartu nebo on-line připojení na PC.

V zásadě nabízíme:

  1. datalogger NH3 pro měření vnitřní teploty, relativní vlhkosti a NH3,
  2. datalogger CO2 pro měření vnitřní a venkovní (přes bezdrát.čidlo) teploty, relativní vlhkosti a CO2