Monitoring mikroklima

DATA – LOGGERY NH3 A CO2

"Data - loggery" firmy BAUER TECHNICS umožňují monitoring rozhodujících proměnných, které určují kvalitu mikroklima. Bez poznání funkce ventilace, průběhu teplot, RH vzduchu, obsahu NH3 a CO2 je skutečně složité správně nastavit ventilaci a zvyšovat užitkovost. Proto firma BAUER Tábor vyvinula levné a uživatelsky jednoduché dataloggery - záznamníky dat pro monitoring hlavních parametrů mikroklimatu ve stájích. Umožňují uživatelsky příjemnou formou sledovat "on line" kvalitu mikroklimatu i zaznamenávat data po celý turnus a dopočítat pocitové teploty, teploty rosného bodu či teploty "mokrého teploměru", ze kterých lze usuzovat na stav prostředí ve stáji.

 

MONITORING DĚNÍ VE STÁJI POMOCÍ TERMOKAMER

Termokamery umožňují ideální přehled o dění ve stáji i o případných zdravotních problémech zvířat. Můžete usuzovat na vznik zánětů u dojnic, při shlukování kuřat na vznik teplotních anomálií,...

   

MONITORING KONDICE ZVÍŘAT POMOCÍ VIDEOKAMER

Přes videokamery můžeme umožnit sledování kondice prasnic přes "body mass - body score" v elektronických krmných boxech.