Dataloggery BAUER

SADA DATALOGGERŮ „BAUER“ PRO KONTROLU STÁJOVÉHO MIKROKLIMATU

Záznamníky slouží pro měření a záznam aktuální koncentrace amoniaku nebo oxidu uhličitého, relativní vlhkosti a teploty okolního vzduchu. Aktuální teplota se interně přepočítává na teplotu mokrého teploměru. Naměřené hodnoty se průběžně ukládají na vyjímatelnou paměťovou kartu s nastavitelnou periodou záznamu měření. Zaznamenaná data je pak možné po vyjmutí paměťové karty ze zánamníku vyčíst a dále s nimi pracovat. Měření koncentrace NH3 je založeno na elektrochemickém principu, koncentrace amoniaku je sledována pomocí kalibrovaného senzoru. Pro měření vlhkosti je použit plně kalibrovaný senzor fungující na základě polymerního citlivého prvku. K měření teploty se využívá polovodičový teplo-citlivý prvek.

Příklad připojeného CO2 Dataloggeru

Datalogger připojíme dle návodu, na PC spustíme SW Datalogger viewer a v něm stiskneme tlačítko connect.

Příklad připojeného NH3 DataLoggeru

Datalogger připojíme dle návodu, na PC spustíme SW Datalogger viewer a v něm stiskneme tlačítko connect.

Příklad zobrazení grafu NH3 DataLoggeru

CO2 se liší pouze použitými senzory

  • Pohybem kurzoru (kříže s červenou hodnotou) vodorovně určujeme čas měření, pro který chceme znát příslušné hodnoty jednotlivých měřených hodnot (zvýrazněné číslo u každého průběhu).
  • Pohybem kurzoru svisle se mění hodnota zobrazená u středu kříže - hodnota měřených veličin (svislá osa).
  • Graf lze posouvat v obou osách, pokud při pohybu kurzorem stiskneme a držíme levé tlačítko myši.
  • Roztažení vybrané části grafu do celého okna docílíme, pokud podržíme ctrl, klikneme do grafu a potáhneme myší. Tím určíme výřez z grafu, který se následně roztáhne na celou plochu.
  • Tisk, nebo uložení grafu do souboru docílíme kliknutím do grafu pravým tlačítkem myši. Zobrazí se okno s volbou tisku nebo exportu do bitmapy.
  • Změnu měřítka na osách provedeme tahem kurzoru kdekoliv po ose. U osy hodnot (1) tahem nahoru měřítko zvětšujeme, tahem dolů zmenšujeme. U osy času (2) tahem vlevo měřítko zvětšujeme, tahem vpravo zmenšujeme.

Nastavení zobrazení grafu NH3 dataloggeru

CO2 se liší pouze použitými senzory

Okno ZoomControl

Zobrazí se po zaškrtnutí položky ZoomControl v Lines settings v pravém dolním rohu grafu.

Po ukončení práce s SW Datalogger viewer klikneme na tlačítko Disconnect a odpojíme datalogger.