Chlazení zvýšením rychlosti proudění vzduchu

Tyto BAUER chladící systémy (bez.rozptýlení vody) lze použít v kritických situacích s extrémně vysokou teplotou venkovního vzduchu. Tím získáte možnost přes zvýšenou rychlost proudění vzduchu redukovat pocitovou teplotu a eliminovat stres z vysoké teploty.


Tento typ chladících systémů se používá převážně ve stájích pro dojnice. Pomocí nich dokážeme eliminovat negativní vlivy vysokých teplot a následně teplotního stresu na užitkovost, zdravotní stav i výši úhynů. Při vývoji BAUER systémů se vycházelo z toho, že pro každou kategorii zvířat i různá území (různá relativní vlhkost venkovního vzduchu v těchto oblastech) musí být jiný systém z hlediska výkonu a umístění ventilátorů a v případě doplnění ventilátorů o systém rozptylu vody jde zejména o rozptýlení, jemnost kapek i množství vody, které může vzduch pojmout. Rozhodující pro volbu systému je větrací systém ve stáji a jeho kapacita, rozmístění ventilátorů a stěnových ventilů nebo žaluzií.

UMÍSTĚNÍ VENTILÁTORŮ

Pro efektivní chlazení dojnic doporučujeme kalkulovat rychlost proudění v oblasti těla dojnice nad 2m/s. Každý ventilátor vytváří „ vzduchovou stopu“ (F) , kde je rychlost proudění vždy nad 2m/s

 • Měřeno 1m od podlahy,
 • Spodní hrana ventilátoru musí být 2,7m od podlahy,

Velikost „stopy“ závisí od:

 • Typu ventilátoru
 • Úhel sklonu

Pro každé zařízení by měla být nalezena vhodná kombinace vzdálenosti mezi ventilátory(D) a úhlem náklonu (a) , aby byla pokryta maximální podlahová plocha:

 • správná kombinace (1)
 • Úhel sklonu příliš malý, vysoká rychlost vzduchu způsobí, že proud vzduchu nedosahuje zónu dojnic (2)
 • Úhel sklonu příliš velký; v oblastech na podlaze není rychlost proudění vzduchu dostatečně vysoká (3)

Obecně platí, že nejlepších výsledků dosáhneme tím, že ventilátory umístíme výše nad volným ustájením – nad boxy, protože to je místo, kde krávy tráví většinu času. Pokud by ventilátory měly být umístěny nad krmištěm, mělo by se dbát na to, aby proudění vzduchu nezpůsobovalo:

 • rozfoukávání krmiva kolem a vytváření prachu
 • foukání vody na krmení (pokud je u ventilátoru používán skrápěcí systém)

Rozteč mezi ventilátory(D) by měla být 15 m v kombinaci s úhly náklonu 10oaž 15°.Toto obvykle přináší nejlepší výsledky:

 • nastavení je třeba provést s ohledem na specifickou strukturu stáje
 • ujistěte se, že krávy jsou náležitě pokryty „vzduchovou stopou“ s odpovídající rychlostí proudění.

Rozteče by měly být takové, aby bylo dosaženo množství vzduchu 1250 až 1700 m3 / h / dojnice .


PROSTOR ČEKÁREN PŘED DOJENÍM

V těchto oblastech je nejvyšší hustota krav. Čekárny mají obvykle k dispozici velmi omezený prostor

 • požaduje se vyšší náklon ventilátorů, aby se zkrátila vzdálenost od ventilátoru na začátek „stopy“,
 • chcete-li kompletní pokrytí stáda dojnic v čekárně, je třeba vzít v úvahu geometrii čekárny a „stopy“
 • velmi často je nezbytné navrhnout překrytí „stop“ různých ventilátorů,

V oblasti čekárny je prostor(objem) obvykle mnohem omezenější než ve stáji, z tohoto důvodu bude pravděpodobně nutné provést tuto úpravu:

 • zvýšit intenzitu větrání na krávu 1,5 až 2x ve srovnání se stájí s volným ustájením,
 • udržujte volný prostor na straně přívodu vzduchu mezi ventilátorem a stěnou ekvivalentní průměru ventilátoru

Správné polohování ventilátorů

Chlazení dojnic proudem vzduchu s rozptylem vody zvýší účinek chlazení (viz další části této webové stránky - nízkotlaké chladící systémy):

 • musí být provedeno v kombinaci s prouděním vzduchu
 • krávy musí být ve styku s vodou zcela pravidelně
 • ventilátor s rozptylem vody musí být umístěny nad krmištěm,
 • je třeba dbát na to, aby se zabránilo velkému zvýšení relativní vlhkosti vzduchu (RH)
 • pokud jsou umístěny ventilátory u krmného stolu, je třeba dbát na to, aby kapky vody nesmáčely krmení

CHLAZENÍ ROZPTYLEM VODY DO PROUDÍCÍHO VZDUCHU

Nabízíme celou řadu technicky i cenově odlišných systémů chlazení.Čím vyšší požadavky na systém máme,resp.čím déle jej v roce chceme používat,nebo čím přesněji jej chceme řídit, je nutno využít co možná nejvyššího tlaku a jemnějších trysek.Jemné trysky mají průtok 0,05 - 0,08 lt/min,hrubší trysky mají běžně 0,5-0,8 lt/min. Snížení teploty v běžných podmínkách je do 5 st.C.

- nízkotlaké stacionární systémy BAUER MICROSPRAYMATIC (sprchování) do 60 Pa(PE potrubí připojitelné na běžné rozvody vody,hrubší trysky) Při průtoku cca 25-35 lt/hodinu je postřikovaný okruh cca 1-2,5 metru,tj.vzdálenost mezi tryskami je 2-5,0 metrů.Tyto systémy jsou zajímavé zejména velice nízkou cenou.Používají se v období extrémně vysokých teplot.


- vysokotlaké systémy BAUER TOP KLIMA 100-150 Pa se dodávají většinou v provedení s nerez potrubím,vysokotlaké trysky a vysokotlakými čerpadly vhodné pro jemný rozprach vody zejména k drůbeži a prasnicím.

- Chladící ventilátory systému BAUER, jsou opatřeny po obvodu tryskami nebo rozptylovými hlavami.Mohou pracovat s nízkými tlaky z vodovodního potrubí nebo vysokými tlaky z vysokotlakého čerpadla. Reálný dosah je 20-30 metrů. Navíc mají kladný účinek i z hlediska cirkulace vzduchu.

HYGROFAN ROTATOR - Hygrofan Rotator používá nízký tlak vody 1-6 bar s tím, že atomizace vzduchu se dosahuje pomocí rotujícího disku v čele( na foto typy I, UCP a UX).


Výhody:

 • nenáročný na kvalitu vody
 • nízký tlak vody
 • nastavitelná spotřeba vody
 • nastavitelný výkon vzduchu

HYGROFAN HP - Hygrofan HP je určen pro vysokotlaké rozptýlení vzduchu pod tlakem 120 bar.Kapky vzduchu jsou velice malé, takže nedochází ke zvlhčení podlahy či ostatních povrchů.

Výhody:

 • vyšší kapacita vody
 • nehlučný chod
 • perfektní zmlžování(atomizace)
 • nízká energetická náročnost
 • možnost přidání desinfekce

PAD DESKOVÉ CHLAZENÍ

Voštinové systémy (BAUER PAD COOLING) - uplatňují se v několika versích zejména u stájí s centrálním přívodem vzduchu nebo u tunelových systémů.Výhodou je cena,nevýhodou nemožnost celoročního použití. Nabízíme "uzavřený systém" z UV stabilizovaného PVC, kde se zvlhčuje povrch voštinové desky a "otevřený systém" z nerezových prvků, kde trysky zvlhčují povrch voštin a funkce je lépe kontrolovatelná.Pracujeme s výpočtovou rychlostí proudění vzduchu 1-1,5 m/sec. Součástí je "recyklační" nádoba na vodu.Spodní žlab má kapacitu 44.8 litrů/m.