BAUER ZÍSKAL STÁTNÍ ZAKÁZKU- DATALOGGERY CO2 a NH3

Datum: 12.5.2010
obrázek
BAUER zvítězil v tendru Státní veterinární správy České republiky na vybavení inspektorů data loggery...

BAUER zvítězil v tendru Státní veterinární správy České republiky na vybavení inspektorů data loggery pro monitorování kvality mikroklimatu a zejména úrovně teploty, rel.vlhkosti, NH3 a CO2 ve stájích drůbeže v souvislosti s novou vyhláškou EU - č.2007/43/ES, která zásadním způsobem mění kritéria chovu kuřat a pohled na pohodu ("welfare")zvířat. Po získání ceny Grand Prix na veletrhu Techagro je to další významné ocenění naší práce v oblasti mikroklimatu.

Dataloggery